Fitoteràpia

En què destaca la Fitoteràpia

La fitoteràpia és la ciència que estudia l'ús de les plantes medicinals i els seus derivats amb finalitat terapèutica, ja sigui per prevenir, alleujar o curar malalties.

La saviesa es troba a la natura, no als laboratoris

PLANTES MEDICINALS AMB FINS CURATIUS

Les plantes medicinals han estat utilitzades des de temps antics com a recurs principal per a la cura. Aquest coneixement ha perdurat fins avui, destacant la importància d'un diagnòstic precís per triar i administrar correctament les plantes. La medicina integrativa fusiona mètodes naturals amb convencionals per obtenir els millors resultats pel pacient, ja que diverses teràpies combinades poden ser més efectives en abordar necessitats físiques, emocionals i espirituals.

FISIOTERÀPIA MODERNA

Al llarg del segle XX, l'ús terapèutic de les plantes ha disminuït a causa de la popularitat dels remeis químics sintètics i dels medicaments patentats. Tot i que molts medicaments provenen dels principis actius de les plantes, aquestes no es poden patentar i ofereixen solucions més integrals. Amb l'arribada del segle XXI, hi ha un ressorgiment de l'enfocament cap a la naturalesa i els tractaments holístics, prioritzant allò simple i natural sense efectes secundaris indesitjables. Les plantes medicinals, utilitzades com a recurs ancestral, es consideren una excel·lent alternativa per prevenir malestars i tractar malalties.

LA FITOTERÀPIA: OPORTUNITATS I PRECAUCIONS EN L'ÚS DE PLANTES MEDICINALS

La fitoteràpia està en auge, amb més persones i professionals que hi recorren com a alternativa a la medicina convencional. No obstant això, l'automedicació i els consells sense qualificació poden provocar usos incorrectes de les plantes medicinals i interaccions amb altres medicaments. Encara que són generalment segures, cal precaució ja que hi ha plantes tòxiques no comercialitzades, i només els professionals poden prescriure-les degudament, donat que poden tenir efectes adversos i contraindicacions.